СТАВИЩЕ
вул. Цимбала Сергія, 44
E-Mail : stav_rada@i.ua
Телефон  +38 (045) 5-18-62

П Р О Г Р А М А «Про карантин рослин на території смт Ставище на 2018-2022 роки»

Автор: Admin1
Перегляди: 607

Затверджено

рішенням Ставищенської селищної ради

від 01.11.2017р № 404 

П Р О Г Р А М А

«Про карантин рослин на території смт Ставище на 2018-2022 роки»

 

 1. 1. Загальна характеристика

Програма боротьби з карантинними рослинами на території селища (далі – Програма) розроблена у відповідності до на виконання статті 34, 49 Закону України ”Про карантин рослин”, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку використання коштів,  передбачених у державному бюджеті для проведення заходів щодо боротьби з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин ” від 23.04.2008 року № 398., «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807-ІV, «Про захист рослин» від 14.10.1998 №180-XIV, «Про охорону земель» від 19.06.2003 №962-ІV, наказів  Мінрегіонбуду України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», Мінагрополітики України від 27.01.2005 №40 «Про затвердження Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних бур’янів.

Очікуваним результатом Програми являється протидія розвитку процесів деградації земель та погіршення якості угідь, а також збереження територій у природному чи близькому до природного стані.

Ініціатором розроблення Програми являється Головне управління Держпродспоживслужби у Київській області. Співрозробником та відповідальним виконавцем Програми являється Ставищенська селищна рада.

Програмою передбачається  здійснення комплексу заходів, направлених на локалізацію та ліквідацію вогнищ небезпечного карантинного бур’яну – амброзії полинолистої.

Серед великої кількості бур’янів амброзія полинолиста приносить особливо великі втрати в сільському господарстві, при цьому являючись злісним карантинним бур’яном. Рослини амброзії виробляють величезну кількість пилку та насіння. Квітковий пилок є дуже небезпечним і шкідливим для людини і при вдиханні з повітрям викликає алергійне захворювання – амброзійний поліноз. Хвороба протікає у вигляді різко вираженого алергійного риніту, кон’юктивіту, бронхіальної астми, мігрені, кропивниці та супроводжується значним знесиленням організму. Лікування алергії, спричиненої пилком амброзії, тривале й важке.

Негативний вплив на довкілля значно посилюється при її проникненні на необроблювані землі з порушеним трав’янистим покривом. За відсутності, у більшості випадків, у складі рослинності таких земель конкурентноздатних щодо амброзії рослин, виникають найкращі умови росту і розвитку карантинного бур’яну, кількість сходів якого може дорівнювати декількох тисяч на квадратному метрі, рослини спроможні накопичувати за вегетаційний період до 10 тонн/га фітомаси.

         Не своєчасність вжиття заходів з локалізації вогнищ амброзії полинолистої приводить до поступового розширення площ цього бур’яну.

 Станом на 01.09.2017 року поширення амброзії полинолистої у смт Ствище  становить загальної площі близько 0,5га. При цьому спостерігається небезпечна тенденція до швидкого розширення вогнищ амброзії полинолистої.

Необхідність розробки Програми викликана відсутністю комплексної системи боротьби з карантинними рослинами, насамперед амброзією полинолистою, яка набула значного поширення на території населених пунктів і негативно впливає на довкілля.

Програма спрямована на розв’язання проблеми поширення карантинних рослин, зокрема, амброзії полинолистої, залучення до цього суб’єктів господарювання, підприємств та установ усіх форм власності та мешканців смт Ставище.

 

 1. II. Проблеми, на розв'язання яких спрямована Програма

Амброзія полинолиста набуває дедалі ширшого розповсюдження на території смт Ставище, зокрема на сільськогосподарських угіддях в зв’язку з погіршенням культури землеробства, а саме:

недотримання вимог агротехніки під час обробітку ґрунту;

недотримання сівозміни, строків сівби і збирання сільськогосподарських культур;

невжиття землевласниками та землекористувачами належного комплексу заходів боротьби з бур’янами.

відсутністю цільової державної програми боротьби з амброзією полинолистою.

Амброзія полинолиста – небезпечний для людини і довкілля бур’ян, який має карантинне значення в Україні, засмічує подвір’я та вулиці, присадибні ділянки, сади, парки, пустирі, узбіччя доріг, залізничні насипи, береги річок та ставків, полезахисні смуги. На полях засмічує практично усі сільськогосподарські культури і угіддя в тому числі: просапні – соняшник, кукурудзу, сою; багаторічні та однорічні кормові трави, озимі та ярі зернові, технічні, луки та пасовища, а також велику кількість необроблюваних земель. Розвиваючи велику надземну вегетативну масу, амброзія полинолиста здатна в польових умовах витіснити і пригнічувати як культурні рослини, так і бур’яни. В результаті надмірного висушування й виснаження ґрунтів урожай сільськогосподарських культур значно знижується, а при великому забур’яненні культурні рослини гинуть. Для утворення однієї тонни сухої речовини амброзія полинолиста виносить з ґрунту 15,5 кг азоту і 1,5 кг фосфору, а також ґрунт втрачає близько 950 тонн води. В результаті високої забур’яненості карантинним бур’яном та внаслідок надмірного висушування й виснаження ґрунту урожай сільськогосподарських культур знищується практично на 100%, врожай з таких полів навіть не збирають, при середній забур’яненості (10 рослин/м. кв.) урожай сільськогосподарських культур знижується відповідно: соняшнику – на 40%, кукурудзи – до 35%. Забур’янення сільськогосподарських угідь амброзією полинолистою призводить до значних економічних витрат на вирощування сільськогосподарських культур.

Згідно з попередніми розрахунками загальна сума збитків у посівах соняшнику та кукурудзи від засмічення їх амброзією становить по Україні близько 1700 млн. гривень в рік.

Протягом останніх років відмічено тенденцію до покращення культури землеробства землевласниками та землекористувачами, але через вищевказані чинники вогнища амброзії полинолистої мають властивість поширюватись навіть при здійснені заходів боротьби з карантинними бур’янами. Для повного знищення амброзії полинолистої необхідно застосування одночасно та систематично протягом мінімум 5 років комплексу агротехнічних, механічних, хімічних заходів та соціальних заходів, направлених на усвідомлення кожного громадянина масштабів шкодочинності амброзії полинолистої. Затвердження селищної програми та виділення коштів для проведення боротьби з амброзією полинолистою за рахунок коштів  місцевого бюджетів та коштів сільськогосподарських підприємств дасть змогу вирішити дану проблему.

Зважаючи на небезпечність карантинного бур’яну, боротьба з амброзією є одним з пріоритетних напрямків.

 

III. Мета Програми:

Мета Програми полягає у проведенні комплексу заходів із локалізації та ліквідації вогнищ карантинного бур’яну – амброзії полинолистої на території смт Ставище, зменшенні кількості випадків захворювань на алергію серед населення, пов’язаних із цвітінням амброзії, підвищенні ефективності виробництва сільськогосподарської продукції, посиленні уваги широких верств населення та громадськості до існуючої проблеми шляхом популяризації знань та роз’яснень щодо шкідливості бур’яну-алергену, приведенні в належний фітосанітарний, екологічний та естетичний стан території області, забезпеченні контролю за виконанням та проведенням заходів проти карантинного бур’яну підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами та громадянами.

 

 1. IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,

cтроки та етапи виконання Програми

З метою забезпечення збалансованих та комплексних заходів боротьби     з амброзією полинолистою в найближчі роки пріоритетне значення буде надаватись: механічним, агротехнічним, та хімічним методам боротьби, що застосовуватимуться одночасно.

У населених пунктах:

 • створенню штучних фітоценозів з багаторічних трав у вогнищах амброзії полинолистої. Цей варіант фітоценотичного контролю заснований на здатності багаторічних трав пригнічувати рослини амброзії і зменшувати її чисельність
 • систематичному скошуванню рослин амброзії полинолистої з початку вегетації (квітень – травень) до цвітіння (кінець липня – початок серпня); вириванню рослин амброзії з корінням та їх знищенню шляхом спалювання у спеціально призначених місцях або подрібнення з наступним захороненням решток у санітарних ямах;
 • знищенню рослин амброзії на засмічених присадибних ділянках агротехнічним методом (перекопування або приорювання ґрунту з подрібненням рослинних решток) та (при можливості) з наступним висівом на цих ділянках багаторічних низькорослих або газонних трав.

На узбіччях доріг (автошляхів та залізничних колій), лісосмуг, землях загального призначення:

 • застосуванню для обприскування гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (зі змінами та доповненнями);
 • підсіву багаторічних низькорослих або газонних трав;
 • систематичному скошуванню рослин амброзії полинолистої з початку вегетації (квітень – травень) до цвітіння (кінець липня – початок серпня).

 У полях сівозміни (після збирання попередника або в осінньо - весняний період):

 • дотриманню технології обробітку ґрунту, що включає своєчасний передпосівний його обробіток, оптимальні строки сівби, догляд за посівами, збирання тощо;
 • застосуванню для обприскування гербіцидів відповідно до Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;
 • дотриманню сівозміни, обов’язковому висіву просапних культур та багаторічних трав, що повинні чергуватися, по можливості не висівання протягом 3-х років на враженому полі соняшника, кукурудзи тощо; передпосівному внесенню у ґрунт гербіцидів та проведенню дворазового лущення рослинних решток.

У промислових садах, розсадниках:

 • дотриманню технології обробітку ґрунту.

У залишених полях, що повністю заростають:

 • обробці полів гербіцидами суцільної дії; скошуванню рослин амброзії полинолистої до цвітіння;
 • проведенню дворазового лущення або дискування (вздовж і поперек поля) та культивації; посіву багаторічних трав або просапних культур.

Виконання Програми  у п’ятирічний  термін в один етап передбачає знищення карантинного бур`яну на 75% від всієї площі зараження.

V.Завдання Програми та результативні показники

Основними завданнями програми є:

 • привернути увагу населення та громадськості до проблеми, пов’язаної із засміченням земель карантинним бур’яном;
 • провести заходи локалізації амброзії полинолистої та ліквідації її у населених пунктах;
 • знищити вогнища карантинного бур’яну в полях сівозміни силами товаровиробників;

провести:

 • хімічні, агротехнічні, механічними та інші заходи, що повинні застосовуватися одночасно;
 • ревізію необроблюваних земель сільськогосподарського призначення (землі, призначені для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва) та земель несільськогосподарського призначення (землі тимчасової консервації, житлової та громадської забудови, рекреаційного призначення та інші);
 • ліквідацію бур’яну на узбіччях доріг (автошляхів і залізниць) та на залишених полях, що повністю заростають;
 • приділити особливу увагу ознайомленню з карантинним бур’яном у навчальних закладах та громадських місцях населених пунктів.

Результативними показниками Програми являються насамперед зменшення вогнищ амброзії полинолистої на території смт Ставище до 75%;

покращення культури землеробства шляхом раціонального використання земель;

запобігання зниженню природної родючості грунтів та екології сільськогоподарських земель;

підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції та

прибутковість сільськогосподарських підприємств;

підвищення урожайності сільськогосподарських культур та якості за рахунок

зниження засмічення полів амброзією полинолистої, яка є серйозним

конкурентом за вологу, світло та поживні речовини;

зменшення кількості алергічних захворювань у населення області, завдяки чому підвищиться працездатність людей вразливих на алергію та зменшаться витрати коштів на лікарняні.

VI Фінансове забезпечення Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є: селищний бюджет, кошти підприємств, установ та організацій, а також інші джерела, не заборонені законодавством.

VII. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація Програми дасть можливість на кінець 2022 року:

- зменшити площі зараження амброзією полинолистою на 75 %;

- забезпечити раціональне використання земель;

- зберегти природну родючість ґрунтів та поліпшити екологію навколишнього природного середовища;

- підвищити ефективність  виробництва  сільськогосподарської продукції на 20%;

- очистити населений пункт та від  бур’янів, їх  насіннєвих та вегетативних зачатків –                 70 %.

- створити штучні фітоценози із багаторічних трав у вогнищах амброзії полинолистої, що зменшить вплив амброзії на людину як алергену та поліпшить естетичний стан населеного пункту.

VIII Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організаційне забезпечення реалізації Програми і контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснює Виконавчий комітет Ставищенської селищної ради та депутати на своїх округах.

Для реалізації Програми Виконавчий комітет Ставищенської селищної ради щорічно надає на розгляд сесії селищної ради перелік заходів на наступний рік.

З метою координації діяльності виконавців Програми, розпорядженням селищного голови створюється робоча група.

Інформацію про стан виконання Програми Виконавчий комітет Ставищенської селищної ради надає Господарській постійній комісії.

Голова ___________________

                       

 

 

 

   

Додаток №1

до «Програми боротьби

з карантинними рослинами на території смт Ставище на 2018-2022 роки»

 

Заходи

з виконання Програми боротьби з карантинними рослинами

на території смт Ставище на 2018-2022 роки

Заходи

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1

2

3

1.  Забезпечення виконання та проведення заходів проти карантинних

рослин підприємствами, установами, організаціями та закладами незалежно від форми власності

Створення постійно діючої робочої групи по координації проведення робіт зі знищення карантинних рослин

2018 рік, лютий

Виконавчий комітет

Забезпечення організації проведення обстежень з метою створення та оновлення карт розповсюдження карантинних рослин з визначення їх площ

Щороку,

травень-червень

Керівник КП,

ініціативні жителі, волонтери ,

 Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області.

Організація роботи телефонної «гарячої лінії» по боротьбі з карантинними рослинами, метою якої є виявлення місць де росте амброзія

Щороку,

травень-червень

Інспекція з благоустрою,

ініціативні жителі, волонтери,

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

Забезпечення організації проведення робіт щодо локалізації і ліквідації карантинних рослин у межах закріплених територій та у приватному секторі

Щороку,

травень-жовтень

Виконавчий комітет, Керівник КП депутати на своїх округах.

Залучення (до початку цвітіння амброзії) населення  для проведення робіт зі знищення карантинних рослин та в разі не виконання робіт по знищенню карантинних рослин на своїх ділянках/садибах оголосити усне попередження, в разі повторного невиконання накладення штрафних санкцій порушникам

Щороку,

травень-жовтень

Виконавчий комітет, Керівник КП, депутати на своїх округах.

Інспекція з благоустрою.

Направлення повідомлень в письмовій формі підприємствам, організаціям, установам та закладам про необхідність очищення від карантинних рослин відведених, закріплених та прилеглих територій

Щороку,

квітень-травень

Інспекція з благоустрою

Проведення робіт зі знищення карантинних рослин у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях (у випадку відсутності можливості проведення робіт власними силами, укладення договорів на виконання робіт із спеціалізованими підприємствами)

Щороку,

травень-жовтень

Керівники підприємств, організацій, установ, закладів

Узагальнення інформації, яка отримана  від підприємств, установ, організацій та закладів про проведену роботу зі знищення карантинних рослин у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях

Щороку,

жовтень

Виконавчий комітет

Створення мобільної групи для виявлення порушень фіто-санітарного стану на території населеного пункту, затвердження графіку рейдів-перевірок  по знищенню карантинних рослин благоустрою (із обов’язковим включенням представників громадськості)

Щороку,

квітень-травень

Інспекція з благоустрою, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

Проведення рейдів-перевірок по знищенню карантинних рослин

Щороку, травень-жовтень

Інспекція з благоустрою, депутати на своїх округах, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

2. Виконання комунальним підприємством заходів щодо локалізації та ліквідації карантинних рослин в місцях їх розповсюдження

із комплексним застосуванням механічного та фітоценотичного методів

Забезпечення організації проведення обстежень закріплених територій з метою виявлення розповсюдження карантинних рослин з визначенням їх площ та методів боротьби

Щороку,

травень-червень

Інспектор з благоустрою,

депутати на своїх округах.

Ініціативні жителі, волонтери,

Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

За пропозиціями комунального підприємства підготовка відповідних  документів  на фінансування робіт за визначеними методами

Щороку,

до затвердження бюджету Ставищенської селищної ради

Виконавчий комітет

Забезпечення  організації проведення робіт щодо локалізації і ліквідації карантинних рослин на  закріплених територіях

Щороку,

травень-жовтень

Керівник КП

Поновлення  порушених ділянок

у місцях проведення земляних робіт при будівництві, ремонті, реконструкції  комунікацій посівом газонних трав (травосумішей)

Постійно

1. Інспектор з благоустрою

2. Керівник КП

3. Оснащення комунального підприємства необхідною кількістю спецтехніки та обладнання, персоналу для забезпечення ефективної боротьби з карантинними рослинами

4. Привернення уваги населення та громадськості  до проблеми, пов’язаної  із зараженням  земель карантинними рослинами

Інформаційні кампанії (листівки на дошках оголошень та інформаційних ресурсах Ради) для широкої пропаганди серед населення і суб’єктів господарювання важливості проведення заходів по знищенню карантинних рослин

Щороку,

травень-жовтень

Селищна рада,

ініціативні жителі, волонтери,

інспектор з благоустрою, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

Систематичне висвітлення на дошках оголошень та на інформаційних ресурсах Ради  виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами  та своєчасне попередження населення про формування небезпечної аероалергенної обстановки.

Щороку, травень-жовтень

Селищна рада,

ініціативні жителі, волонтери,

інспектор з благоустрою, Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

5.      Ознайомлення з карантинними рослинами та методами боротьби

з ними у навчальних закладах населених пунктів ради

Запровадження просвітницьких проектів у навчальних закладах про шкоду карантинних рослин для здоров'я людей та про заходи  з їх ліквідації

Щороку

Виконавчий комітет

           

   

Додаток №2

до «Програми боротьби

з карантинними рослинами на території            смт Ставище на 2018-2022 роки»

 

 

 

Фінансове забезпечення

завдань та заходів Програми

п/п

Назва заходів

    Сума

тис.грн.

Термін виконання

1.

2.

Висвітлення в засобах масової інформації. Скошування рослин амброзії полинолистної перед цвітінням в період бутонізації. Знищення  рослин амброзії на засмічених ділянках хімічними, агротехнічними, механічними та іншим методом з наступним висівом багаторічних низькорослих трав, тощо.

Оплата робіт, послуг, тощо.

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

  Загальна сума коштів для забезпечення завдань та заходів «Програми боротьби з карантинними рослинами на території смт Ставище на 2018-2022 роки» складає 50,0 тис. грн.


П Р О Г Р А М А
«Про карантин рослин на території смт Ставище на
2018-2022 роки»